• Genc Salihu – Kange e venë /
  • Por – No – Dyftyrëshi /
  • Shpat Deda – Molla e parë /
  • Shpat Deda – Rrugës

reach me